ทุนนักศึกษา ป.เอก คปก.-อุตสาหกรรม รุ่นที่ 12 (ปี 53 - 56)

 ทุนนักศึกษา ป.เอก คปก.-อุตสาหกรรม รุ่นที่ 12 (ปี 53 - 56)

คุณสมบัติ

- จบสาขา วิศวกรรมโยธา/ ขนส่ง/ อุตสาหกรรม /คอมพิวเตอร์/ เท่านั้น
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเชิงวัตถุ มีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ (อัลกอริทึม)
- ภาษาอังกฤษ ดี (มีผลการสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาในขั้นต้น)
- สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครก่อน 30 พ.ค. 53  (ปิดรับสมัครแล้วครับ)

ติดต่อ อ.ณกร nakorn@buu.ac.th