สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม BAL-Labs

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ทีมงาน BAL-Labs ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักพิมพ์ เพื่ออธิบายหลักการทำงานของระบบติดตามยานพาหนะด้วยโครงข่ายอาร์เอฟไอดี (RFID wireless sensor network) รวมทั้งแนวทางในการนำผลงานวิจัยจากห้อง Labs ไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์

 

คุณกันต์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการ อ. วิรุฬห์ กล่าวถึงวิวัฒนาการของการพัฒนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี B-Mov อ.ณกร อธิบายถึงโครงข่าย RFID ในกรุงเทพ การประยุกต์ใช้งานสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ คุณสลิล ปิ่นขยัน รองประธาน บริษัทซีเทค บริษัทผู้สนับสนุนด้านการลงทุนและวิจัยพัฒนาโครงข่าย RFID กล่าวถึงทิศทางการขยายผลของโครงการ

 

 

 

 

 

Frontpage: