RFID community แสดงในงาน NSTDA investors' day 2010

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการลงทุน จำนวน 20 ผลงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทำ Business matching ระหว่างนักลงทุน และนักวิจัย ในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการ RFID community หรือ "iPoint"  ได้ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงาน

 สัมภาษณ์รายการเถ้าแก่ บรรยากาศในงาน ผู้สนใจและนักลงทุนซื้อบัตรเข้างาน โต๊ะละ 30,000 บาท (แพงมากๆ) มีคนแอบถ่ายรูป ขณะที่ยืนเม้าส์ กับ ดร.พันธ์ศักดิ์ ผอ. เนทเนค เข้าเยี่ยมชมที่บูธ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม RFID community

 

Frontpage: