สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนโครงการวิจัย " ดวงตาเคลื่อนที่ "

บริษัท เดอะโลจิสติกส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประจำปีงบประมาณ 2554

โดยโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว นำเสนอบริการเชิงนวัตกรรมสำหรับติดตามยานพาหนะ บุคคล และวัตถุเคลื่อนที่ภายในโครงข่ายถนนในกรุงเทพ โดยประยุกต์ใช้ Moving RFID reader ขนาดเล็ก (MovingEyes) ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งอยู่บนรถแท็กซี่ ในการลาดตระเวน ตรวจจับ RFID tag ที่เคลื่อนที่อยู่ในโครงข่ายถนนที่รถแท็กซี่วิ่งผ่าน ซึ่งเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงข่าย RFID reader ในลักษณะ Fixed station แบบเดิม โดยระบบถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บริการหลักๆ 3 ส่วน ได้แก่ 1) Fleet logistics monitoring 2) Metropolis wireless security network และ 3) Public transport and traffic information services

  

Frontpage: