การทางพิเศษฯ มอบให้ CityXense เป็นที่ปรึกษาโครงการ O-D Mobile Phones

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Expressway Authority of Thailand) มอบให้ศูนย์วิจัยมหานครอัจฉริยะ (CityXense) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเก็บข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางการเดินทางด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการวางแผน และการบริหารจัดการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการประยุกต์ใช้การตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานทางพิเศษ เพื่อประมาณจำนวนยานพาหนะที่ใช้ทาง (Traffic flow) แบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ O-D ในโครงข่ายทางพิเศษ

ระบบ M-Sense ในโครงการนวัตกรรมของ BAL-Labs เพื่อตรวจนับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

Frontpage: