จินซิตี้ บางแสน เพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชน "Less is more !"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา GIN City โดยเลือก บางแสน เป็นโมเดลต้นแบบ จินซิตี้ เป็นเครื่องมือเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและร้านค้า และการจัดการโซ่อุปสงค์ (Demand chain management) ภายในตลาดชุมชน ดูรายละเีอีิยดเพิ่มเติมได้ที่: ginpoint.net

กาีีรประยุกต์ใช้ตัวเลข GIN เพื่อบอกตำแหน่งสถานที่แบบง่ายๆ ตัวอย่างตำแหน่งของร้านค้า ในหน้า GINPoint  GINpoint/20059  เพียงรู้ตัวเลข GIN ก็สามารถเดินทางไปยังร้านค้านั้นๆ ได้โดยง่าย สุดคุ้ม คูปองส่วนลด ลดจากราคาบุฟเฟ่ต์ อีก 10%

 

Frontpage: