ประชุมวิชาการ คปก. ครั้งที่ 15

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ครั้งที่ 15 "Towards Translational Research: Publications to Products, P2P" 28-30 พฤษภาคม 2557 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา โดยนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ "Time-dependent alpha reliable mean-excess path with temporally correlated link travel time"