ประชุม Kickoff โครงการ บางแสนเมืองอัจฉริยะ

12 มีนาคม 2558 ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ และ BaesLab มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมดำเนินโครงการ บางแสนเมืองอัจฉริยะ (Bangsaen Smart City) ซึ่งจะนำร่อง 2 โครงการในเฟสแรก ได้แก่ Smart tourism city และ Public care โดยทั้งนี้ จะบูรณาการผลงานวิจัยและ In-house เทคโนโลยี จากทางมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ City data analytics, Smart retail solution, Bluetooth Low Energy (BLE) และ Embedded system

 ฺBlueBLE project meeting #10   

Frontpage: