บริษัท Nation Media Group ร่วมกับ Siamtraffic

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 เว็บไซต์ในโครงการ Siamtraffic.net ของ BAL-Labs ได้ทำข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ Nationejob.com ของบริษัท Nation Media Group จำกัด โดยทาง Siamtraffic.net จะให้บริการข้อมูลรถประจำทางและรถบริการสาธารณะ เพื่อใช้ในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ ในรูปแบบการเรียกใช้ข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส (Web services)

 

Frontpage: 

คณะผู้บริหารจาก NECTEC, TESA ร่วมประชุม Health care

คณะผู้บริหารจากทาง NECTEC, สมาคมสมองกลฝังตัว (TESA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมที่ BAL-Labs ในหัวข้อเรื่อง ระบบสมองกลฝังตัวเพื่องานทางด้านโลจิสติกส์ และเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 

Frontpage: 

สมาคมสมองกลฝังตัว (TESA) และ BAL-Labs จัดประชุม Tea Talk

          สมาชิกสมาคมฝังตัว (TESA) และ BAL-Labs จัดประชุม Tea Talk ในการสัมมนาเรื่อง เทคโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) เพื่อสนับสนุนงานทางด้านโลจิสติกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551

 

Frontpage: 

สมาคมขนส่งอัจฉริยะ และสถาบันนวัตกรรมเข้าเยี่ยมชมงาน BAL-Labs

ทีมงาน BAL-Labs ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการของสมาคมขนส่งอัจฉริยะ (Thailand ITS Association) ในวันที่ 11 กันยายน 2551 และคณะผู้แทนจากสถาบันนวัตกรรม (NIA) ในวันที่ 27 กันยายน 2551 ทีมงานได้บรรยายถึงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

Frontpage: 

BAL-Labs จัดกิจกรรม Team built-up ครั้งที่ 5

ทีมงาน BAL-Labs ได้จัดกิจกรรม Team built-up ครั้งที่ 5 ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท เขาสก และเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการ และสร้าง Teamwork ภายในองค์กร

Frontpage: 

Pages