สมาคมขนส่งอัจฉริยะ และสถาบันนวัตกรรมเข้าเยี่ยมชมงาน BAL-Labs

ทีมงาน BAL-Labs ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการของสมาคมขนส่งอัจฉริยะ (Thailand ITS Association) ในวันที่ 11 กันยายน 2551 และคณะผู้แทนจากสถาบันนวัตกรรม (NIA) ในวันที่ 27 กันยายน 2551 ทีมงานได้บรรยายถึงงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

  

 

 

 

 

Frontpage: