บริษัท Nation Media Group ร่วมกับ Siamtraffic

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 เว็บไซต์ในโครงการ Siamtraffic.net ของ BAL-Labs ได้ทำข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ Nationejob.com ของบริษัท Nation Media Group จำกัด โดยทาง Siamtraffic.net จะให้บริการข้อมูลรถประจำทางและรถบริการสาธารณะ เพื่อใช้ในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ ในรูปแบบการเรียกใช้ข้อมูลแบบเว็บเซอร์วิส (Web services)

 

Frontpage: