BAL-Labs จัดกิจกรรม Team built-up ครั้งที่ 5

ทีมงาน BAL-Labs ได้จัดกิจกรรม Team built-up ครั้งที่ 5 ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท เขาสก และเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมนันทนาการ และสร้าง Teamwork ภายในองค์กร

    

 

 

 

 

 

Frontpage: